Klasične inštalacije

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE V VSEH VRSTAH OBJEKTOV

Za ustrezno izvedbo električnih inštalacijskih del potrebuje elektroinštalater načrt zgradbe (stanovanja, poslovne zgradbe, industrijske zgradbe) v katerem so vrisane stene, okna, vrata in njihove mere.

Po dogovoru z naročnikom se vrišejo razdelilna omara za inštalacije, doze, vtičnice, stikala  in  luči.  Pri načrtovanju se moramo zavedati tudi kasnejših morebitnih potreb, zato je potrebno izvesti električne inštalacije tako, da jo je možno v prihodnosti tudi nadgraditi. Če to upoštevamo bodo nadgradnje kasneje izvedene brez večjih inštalacijskih in gradbenih  posegov.

Izvedejo se groba elektroinštalacijska dela (polaganje valjanca, polaganje cevi, napeljava žic oziroma kablov, vgradnja elektro omarice z elektroinštalacijski odklopniki) in fina elektroinštalacijska dela (montaža vtičnic, stikal, luči, termostatov…).

Želite več informacij?

Galerija