Elektroinštalacije

ELEKTROINŠTALACIJE PREPUSTITE STROKOVNJAKOM

Elektroinštalacije so gradbeno delo in tudi, ko imete projekt za hišo dokončan, se je smiselno posvetovati z izvajalcem elektroinštalacijskih del, saj vse sodobne smernice niso vedno zajete v projektu.

Izvajamo KLASIČNE ELEKTROINŠTALACIJE in PAMETNE (KNX) ELEKTROINŠTALACIJE.

Izdelujemo tudi RAČUNAČNIŠKA OMREŽJA, STIKALNE BLOKE IN STRELOVODE.

Želite več informacij?