Eko sklad

ENERGETSKO SVETOVANJE

V podjetju Elektro Zavodnik d.o.o. vam nudimo energetsko svetovanje za pridobitev Eko sklad subvencije. Z veseljem vam bomo  pojasnili celoten postopek pridobitve subvencijskih sredstev ter predlagali vgradnjo primernih materialov in naprav. Vsaka investicija mora imeti določeno predpisano kakovost, ki jo mora doseči, da je subvencija dodeljena.

Smo pooblaščeno podjetje za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje z ustreznim potrdilom o vpisu v evidenco, kar je izjemnega pomena v kolikor želite uveljavljati pravico do nepovratnih sredstev EKO SKLADA.

POMEMBNO JE VEDETI

Vlogo s prilogami je treba na Eko sklad oddati pred začetkom vseh del, sicer vlagatelj do subvencije ni upravičen.

Nepovratnih sredstev za naložbe, ki so ob oddaji vloge že izvedene, tako ni mogoče dodeliti.
– izvedba naložb se na terenu preverja po potrebi in v okviru svojih zmožnosti in pristojnosti sklada
– podrobne zahteve so opisane v razpisni dokumentaciji Eko sklada.

V ŠESTIH KORAKIH DO PRIDOBITVE EKO SKLAD SUBVENCIJE

  1. Vložitev vloge s strani vlagatelja.
  2. Formalna in vsebinska obravnava vloge s strani Eko sklada.
  3. Poziv na dopolnitev nepopolne vloge oziroma izdaja odločbe in pogodba za popolne vloge.
  4. Vračilo podpisane pogodbe v roku 15 dni s strani vlagatelja.
  5. Po izvedeni naložbi predložitev zaključne dokumentacije s strani vlagatelja.
  6. Poziv na dopolnitev nepopolne zaključne dokumentacije oziroma nakazilo nepovratnih sredstev v roku 60 dni po prejemu popolne dokumentacije o pravočasni in pravilni izvedbi naložbe.

Dokumentacija je odvisna od javnega poziva ter ukrepa, za katerega vlagatelj kandidira. Običajno pa je vloga sestavljena iz v celoti izpolnjenega obrazca vloge, vezanega na vsakokratni javni poziv, ter obveznih prilog k vlogi, npr. veljavnega predračuna za ustrezno izvedbo naložbe, gradbenega dovoljenja za stanovanjsko stavbo, na kateri bo naložba izvedena, oziroma za stavbe zgrajene pred letom 1967 potrdila upravne enote, da ima stanovanjska stavba, na kateri bo naložba izvedena, uporabno dovoljenje po zakonu, fotografij stanja pred izvedbo naložbe ter morebitnih drugih obveznih dokazil.

Spletna stran Eko sklada www.ekosklad.si

Želite več informacij?