Meritve električnih inštalacij

PRVO UPORABO, NATO PERIODIČNO

Meritve električnih inštalacij in strelovodnih napeljav izvajamo z ustreznimi in redno servisiranimi merilnimi napravami Metrel tip MI 3105 EUROTEST XA.

Z merilnim inštrumentom ocenjujemo primernost in varnost napeljav in naprav. Izvajamo jih v skladu z zakonodajo in pripravimo tudi ustrezna merilna poročila.

Z merilni inštrumentom tip MI 3105 EUROTEST XA vam izmerimo:

  • DC izolacijske upornosti,
  • neprekinjenost zaščitnega vodnika PE,
  • upornost kratkostične in okvarne zanke z vgrajeno tabelo ocene varovalk,
  • RCD preskus z možnostjo blokade izklopa,
  • ugotavljanje zaporedja faz v trifaznih sistemih,
  • stalen prikaz napetosti na zaslonu,
  • ozemljitveno upornost po 2-vodni in 3-vodni metodi z vgrajenim lastnim generatorjem,
  • ozemljitveno upornost z dvokleščno metodo,
  • uhajave tokove,
  • osvetljenost z dodatno LUX sondo.

Meritve se vedno opravijo najprej z vizualnim in funkcionalnim pregledom inštalacije, nato pa še s preizkusom.

Meritve šibkega in jakega toka se opravijo pred prvo uporabo novih napeljav, ob prenovi, spremembi ali večjimi vzdrževalnimi deli.
Z rednimi periodičnimi pregledi ugotavljamo morebitne slabe spoje med vodniki, poškodbe, napake v vezavah. Preventivni pregledi so zelo smiselni, saj napake v električnih inštalacijah lahko privedejo do požara.

Želite več informacij?