SKRB ZA PRAVOČASNI REDNI LETNI SERVIS VAŠIH NAPRAV PREPUSTITE NAM

SERVIS IZVAJAMO ZA:

  • KLIMATSKE NAPRAVE
  • TOPLOTNE ČRPALKE
  • DRUGE NAPRAVE IN NAPELJAVE

RAZLOGI ZA REDNO VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE NAPRAV IN NAPELJAV:

  • zdravju bolj prijazno delovanje
  • varno delovanje
  • energijsko učinkovito delovanje
  • zagotavljanje pravilnega in varnega delovanja v času najpogostejše uporabo
  • boljši izkoristki vaše naprave