sky_lighting_on_building-normalZAŠČITA PROTI UDARU STRELE

IZVAJAMO:

  • polaganje ozemljitvenega traku (valjanca) v izkop
  • montaža stenskih in strešnih konzol
  • montaža ozemljitvenega traku na konzole
  • zabijanje sond
  • ozemljitev
  • meritve strelovoda
GALERIJA